ავტორიზაცია
რეგისტრაცია
პაროლის აღდგენა
გარემოს დაცვის დაბინძურების ფაქტი
11/03/2016

განცხადება

 

11 მარტი, 2016 წელი
დაუყოვნებლივ გავრცელებისათვის

საკონტაქტო ინფორმაცია:
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი 
მარშალ გელოვანის გამზირი #6, თბილისი
infomoa@moa.gov.ge 
www.moa.gov.ge ტელ: 237 80 09

 

გარემოს დაცვის დაბინძურების ფაქტი

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის შავი ზღვის დაცვის სამმართველოს თანამშრომლებმა, სასაზღვრო პოლიციის წარმომადგენლებთან ერთად, გემის მიერ ფოთის ნავსადგურის დაბინძურების ფაქტი გამოავლინეს. ლიბერიის დროშით მცურავმა გემმა შავ ზღვაში ფეკალური წყლები ჩაღვარა.

სამართალდამრღვევი გემის კაპიტანს დაეკისრა ჯარიმა 65 000 ლარის ოდენობით და გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ანაზრაურება.

ლიბერიის დროშით მცურავი გემი საქართველოს ტერიტორიულ წყლებს დაკისრებულის აჯარიმო სანქციების გადახდის შემდეგ დატოვებს.

სიქნ: ბესარიონ აბაშიძე-გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე

წაკითხულია: 4187